หนึ่งในจุดเด่นของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากเครื่องจักรคือสามารถรักษาเยียวยาตัวเเองได้เมื่อได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ได้นำข้อดีนี้มาสร้างหุ่นยนต์ขนาดไม่ถึงหนึ่งมิลลิเมตรหรือไมโครโรบอท ในชื่อ “ซีโนบอท” (XenoBot) ที่พัฒนามาจากเซลล์ต่างๆของกบสายพันธุ์หนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก

กบต้นแบบที่ว่านี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Xenopus laevis” กบมีเล็บจากทวีปแอฟริกา ซึ่งชื่อของมันก็กลายมาเป็นชือของหุ่นยนต์ XenoBot นี้ด้วยโดยการรวมคำว่า Xeno จากกบเข้ากับคำว่า Bot จากโรบอทหรือหุ่นยนต์ โดยทางทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทัฟส์และมหาวิทยาลัยเวอร์มอนท์ในสหรัฐฯได้ดึงเอาเต็มเซลล์หรือเซลล์เต้นกำเนิดซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาเป็นเซลล์ชนิดต่าง ๆ ออกจากเอ็มบริโอของกบมาเพาะเลี้ยงให้แข็งแรง จากนั้นเซลล์จะถูกตัดและเปลี่ยนรูปร่างเป็น “โครงสร้างร่างกาย” ของหุ่นยนต์ซึ่งออกแบบโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ให้มีรูปร่างเฉพาะแบบที่ไม่เคยเห็นในธรรมชาติ”  เมื่อ XenoBot เริ่ม “มีชีวิต” ขึ้นมา มันจะถูกเสริมเซลล์จากผิวหนังกบเข้าไปที่โครงสร้าง และใช้คุณสมบัติการเต้นของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจกบมาต่อเติมเข้าไปเพื่อให้ XenoBot สามารถเคลื่อนที่ได้เอง

เจ้า XenoBot สามารถเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ และอยู่รอดต่อไปได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยไม่มีอาหาร เมื่อทีมงานทดลองใช้คีมฉีกร่างกายของเจ้า XenoBot ให้เสียหาย ผลปรากฏว่ามันสามารถรักษาเยียวยาตัวเองจนกลับเป็นปกติได้ดังเดิม (ดูในคลิปด้านบน) ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมาก

กบ Xenopus laevis

ด้วยความที่มันมีขนาดเล็กมาก ทีมนักวิทยาศาสตร์คาดหมายว่าเมื่อพัฒนา XenoBot ไปเรื่อยๆในวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในวงการแพทย์ โดยเราจะโปรแกรมให้มันเป็นตัวนำยาเข้าไปใน่ร่างกายของผู้ป่วยในลักษณะของกสารเคลื่อนที่ตรงไปยังอวัยวะนั้นๆเลย ทำให้ผลการรักษาดีขึ้น ร่างกายมนุษย์ไม่ต้องรับยาส่วนเกินที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการพัฒนาความสามารถของ XenoBot ในการจัดการกับสิ่งปฏิกูลในธรรมชาติเช่นใช้มันกำจัดไมโครพลาสติกในมหาสมุทร หรือใช้เจ้า “เครื่องจักรชีวภาพ” นี้ในการย่อยสลายสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนอยู่สิ่งแวดล้อมก็เป็นไปได้

ที่มา https://edition.cnn.com/2020/01/13/us/living-robot-stem-cells-intl-hnk-scli-scn/index.html

เรียบเรียงโดย @MrVop