แผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติชนิดเดียวที่ไม่อาจทำนายล่วงหน้า ในแต่ละปีจะมีแผ่นดินไหวน้อยใหญ่ทั่วโลกนับล้านครั้งในทุกขนาด แต่หากนับเฉพาะแผ่นดินไหวที่มีขนาด 5.0 ขึ้นไปโดยไม่รวมอาฟตอร์ช็อค จำนวนจะอยู่ที่ 1,400 ถึง 2,500 ครั้ง

ตารางด้านล่างแสดงเฉพาะจำนวนแผ่นดินไหวที่ใหญ่กว่า 5.0 ซึ่งเป็นขนาดแผ่นดินไหวที่สามารถวัดค่าได้สมบูรณ์ไม่ว่าจะเกิด ณ สถานที่แห่งหนใดในโลก โดยความจริงแล้วสถานีวัดแผ่นดินไหวสามารถวัดขนาดตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไปจากทุกที่แต่อาจขาดตกบกพร่องในขนาดเล็กกว่านั้นลงไป จึงนำมาแสดงเฉพาะขนาดที่วัดได้แน่นอน

Data from USGS

ตามตารางด้านบน โลกเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ถึง 5.9 จำนวน 1,489 ครั้งในปี 2563 ขนาด 6.0 ถึง 6.9 จำนวน 133 ครั้ง ขนาด 7.0 ถึง 7.9 จำนวน 9 ครั้ง และขนาดตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไปจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งก็คือแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 26 พ.ค.ในประเทศเปรู มีขนาด 8.0 ลึก 122.8 กม. ความรุนแรงท่ากับ 8 ตามมาตราเมอร์คัลลี จำนวนผู้เสียชีวิต 2 ราย (ภาพประกอบบทความ)

แผ่นดินไหวครั้งที่มีผู้เสียชีวืตมากที่สุดในปี 2652 ที่ผ่านมาคือจำนวน 52 ราย เกิดเมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่เมืองดูเรส ประเทศอัลแบเนีย มีขนาด 6.4 ที่ความลึก 10 กม.ความรุนแรงท่ากับ 8 ตามมาตราเมอร์คัลลี

แผ่นดินไหวอินโดนีเซีย

แผ่นดินไหวครั้งที่มีผู้เสียชีวืตเป็นอันดับ 2 ในปี 2652 ที่ผ่านมาคือจำนวน 41 ราย เกิดเมื่อวันที่ 25 ก.ย. ที่จังหวัดมะลูกูของประเทศอินโดนีเซีย มีขนาด 6.5 ที่ความลึก 18.2 กม.ความรุนแรงท่ากับ 7 ตามมาตราเมอร์คัลลี

แผ่นดินไหวปากีสถาน

แผ่นดินไหวครั้งที่มีผู้เสียชีวืตเป็นอันดับ 3 ในปี 2652 ที่ผ่านมาคือจำนวน 40 ราย เกิดเมื่อวันที่ 24 ก.ย. ในแคว้นแคชเมียร์ในเขตประเทศปากีสถาน มีขนาด 5.6 ที่ความลึก 10 กม.ความรุนแรงท่ากับ 7 ตามมาตราเมอร์คัลลี

แผ่นดินไหวฟิลิปปินส์

แผ่นดินไหวครั้งที่มีผู้เสียชีวืตเป็นอันดับ 4 ในปี 2652 ที่ผ่านมาคือจำนวน 18 ราย เกิดเมื่อวันที่ 22 เม.ย. บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ มีขนาด 6.1 ที่ความลึก 20 กม.ความรุนแรงท่ากับ 7 ตามมาตราเมอร์คัลลี

แผ่นดินไหวลาว

แผ่นดินไหวที่เกิดใกล้ประเทศไทยที่สุด คือ ขนาด 6.2 (วัดโดย USGS) หรือ 6.1 (วัดโดย Geofon) ลึก 10 กม.เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ในอำเภอไซยบุรี สปป.ลาว ห่างจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 32 กม. ความรุนแรงท่ากับ 7 ตามมาตราเมอร์คัลลี มีผู้นาดเจ็บ 2 ราย มีอาฟเตอร์ช็อคตามมามากกว่า 70 ครั้งใน 2 วันแรก

รวมแล้วทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในปี 2562 ทั้งสิ้น 288 ราย

เรียบเรียงโดย @MrVop