ฤดูหนาวนี้ นับตั้งแต่ 19 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯก็เริ่มพบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนติดต่อกันทุกวันจนกระทั่งวันที่เขียนบทความนี้ ก็ยังอยู่ท่ามกลางปัญหาฝุ่นควันชนิดนี้อยู่

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเป็นปัญหามลพิษที่เกิดในประเทศแถบเอเชียมากกว่าบริเวณอื่นของโลก โดยเฉพาะจีนและอินเดียนั้นประสบปัญหามลพิษทางอากาศชนิดนี้มานานหลายปี มีความพยายามแก้ปัญหามาระยะหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นการฉีดละอองน้ำ การทำฝนเทียม ซึ่งก็ยังไม่เห็นผลว่าจะลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้ชัดเจน ล่าสุดมีการสร้างเครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งตามเมืองสำคัญต่างๆซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะแก้ปัญหาได้หรือไม่

ท่ามกลางปัญหามลพิษนี้ ก็มีนักวิชาการจากหลายประเทศ เฝ้าสังเกตพฤติกรรมต่างๆของฝุ่นละออองขนาดเล็กนี้ เช่นความสัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ตกลงมาตามบทความนี้ หรือจะเป็นช่วงเวลาที่ฝุ่นชนิด  PM2.5  น้อยสุดในช่วงวัน โดยบันทึกผลสังเกตจากประเทศนั้นๆ

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนในกรุงปักกิ่งจะลดต่ำสุดช่วง 12:00-1800

ผลการสังเกตออกมาสอดคล้องกัน ทั้งตามเมืองใหญ่ต่างๆในประเทศจีน เมืองสำคัญต่างๆของประเทศพม่า และลักษณะคล้ายกันนี้ก็เกิดในไทยด้วย นั่นคือปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในอากาศจะลดลงต่ำสุดในช่วงบ่าย และกลับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงกลางคืน โดยค่าเฉลี่ยจาก 3 เมืองใหญ่ของจีนจะออกมาเหมือนกันคือฝุ่นลดลงในช่วงบ่าย ส่วนเฉิงตูและเซี่งยงไฮ้แม้จะมีลักษณะค่อนข้าคงที่ แต่ก็ยังมีช่วงลดต่ำเป็นช่วงบ่ายอยู่เช่นเดียวกัน

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยุ่นละอองใน 5 เมืองใหญ่ของประเทศจีน

สำหรับประเทศพม่า เป็นผลสังเกตจากกรุงย่างกุ้ง ซึ่งก็ออกมาสอดคล้องกันคือฝุ่นลดลงในช่วงบ่าย ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ตามบทความนี้

เรียบเรียงโดย @MrVop