กลุ่มนักดาราศาสตร์อาสาสมัครอันประกอบด้วยนักดาราศาสตร์สมัครเล่นและนักดาราศาสตร์มืออาชีพ ได้ค้นพบดาวแคะน้ำตาลจำนวนมากถึง 95 ดวงรอบๆระบบสุริยะของเรา

ดาวแคระน้ำตาล เป็นวัตถุในอวกาศที่ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นดาวฤกษ์และความเป็นดาวเคราะห์ โดยจะมีมวลอยู่ระหว่างดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่ใหญ่ที่สุด กับดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยสุด ซึ่งตรงกับช่วงค่ามวลระหว่าง 12 – 75 เท่าของมวลดาวพฤหัสบดี ดาวแคระน้ำตาลส่วนใหญ่ถูกพบว่าโคจรเป็นบริวารรอบดาวฤกษ์ดวงอื่น แต่ดาวแคระน้ำตาลบางดวงก็เคลื่อนที่พเนจรไปอย่างโดดเดี่ยวในห้วงอวกาศ และบางดวงก็มีดาวเคราะห์เป็นบริวารของตัวเอง

การรวมทีมนักดาราศาสตร์อาสาสมัครครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Backyard Worlds: Planet 9 โดยอาศัยอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการวิจัยดาราศาสตร์ออปติคอล – อินฟราเรดแห่งชาติของมูลนิธิวิทยาศาสตร์ NOIRLab ความพิเศษของการค้นพบครั้งนี้คือดาวเคราะห์น้ำตาลบางดวงที่พบ มีอุณหภูมิต่ำอย่างเหลือเชื่อ คือแทนที่จะมีความร้อนหลายร้อยองศาจากการแผ่รังสีออกจากแกนดาวแบบที่ควรจะเป็น แต่ดาวแคระน้ำตาลที่พบรอบนี้บางดวงมีอุณหภูมิประมาณเคราะห์แก้สเท่านั้น นั่นคือเย็นพอที่จะพบ “น้ำ” ในชั้นบรรยากาศของมันได้

การพบดาวแคระน้ำตาลอุณหภูมิต่ำแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ในปี 2557 ก็เคยมีการใช้ข้อมูลจากภารกิจ WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) ของ NASA ในการวิเคราะห์และค้นหาจนดาวแคระน้ำตาล WISE 0855 ที่มีอุณหภูมิต่ำเพียง 23°C มาแล้ว เมื่อมีการค้นพบดาวแคระน้ำตาลอุณหภูมิต่ำในรอบนี้เพิ่มเติม ก็อาจทำให้การแยกแยะดาวแคระน้ำตาลลักษณะนี้จากดาวเคราะห์ต่างระบบขนาดยักษ์ออกจากกันได้ลำบากขึ้น หรือไม่แน่ดาวเคราะห์ต่างระบบที่ท่องเที่ยวอย่างโดดเดี่ยวไปในกาแล็กซีอาจเป็นดาวแคระน้ำตาลชนิดนี้ก็เป็นได้

ที่มาและเครดิตภาพ https://www.space.com/citizen-scientists-discover-95-brown-dwarfs.html

เรียบเรียงโดย @MrVop