หน้าที่ของโดรนเริ่มมาถูกทาง เมื่อบินด้วยต้นทุนถูก สะดวกรวดเร็ว ก็ควรนำมาใช้เพื่อรักษาชีวิตมนุษย์

A Zipline delivery drone releases its payload midair during a flight demonstration at an undisclosed location in the San Francisco Bay Area, California, U.S., May 5, 2016. REUTERS/Stephen Lam

A Zipline delivery drone releases its payload midair during a flight demonstration at an undisclosed location in the San Francisco Bay Area, California, U.S., May 5, 2016. REUTERS/Stephen Lam

ทุกวันนี้ โดรนเริ่มมีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบันเทิงและเรื่องสาระ เช่นการสำรวจพื้นที่ๆเกิดภัยพิบัติ ช่วยไฟป่า กู้ภัย ส่งสินค้าทางการพานิชย์ ไปตลอดจนเรื่องที่ไม่น่าทำ คือใช้ทิ้งระเบิดหรือยิงมิซายด์ในสงคราม

ปลายปีนี้ มูลนิธิ UPS Foundation โดยบริษัทขนส่ง UPS กำลังจะใช้โดรนทำเรื่องดีๆ นั่นคือใช้โดรนขนส่งถุงเลือด วัคซิน ละเวชภัณฑ์ต่างๆ ไปในดินแดนทุรกันดารห่างไกลไร้ถนนในประเทศราวันดา

โดรนนี้สร้างโดยบริษัท Zipline ในรัฐเเคลิฟอร์เนีย โดยมีหน่วยงาน GAVI Vaccine Alliance เป็นผู้จัดหาวัคซีน โดรนนี้สามารถลำเลียงน้ำหนักสัมภาระได้สูงสุด 1.5 กิโลกรัม เดินทางเป็นระยะทางรวมได้ 120 กิโลเมตร โดยจะทำการบินบนเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ตายตัว เมื่อถึงพิกัดที่โปรแกรมไว้จะทิ่งสัมภาระลงด้วยร่ม จากนั้นโดรนจะบินกลับไปยังฐานโดยอัตโมนัติ

โครงการนี้มุ่งให้การจัดส่งเลือด วัคซีน และเวชภัณฑ์ที่ต้องการใช้ ทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเหมือนกับการสั่งซื้อพิซซ่า โดยบริษัท Zipline ผู้สร้างโดรนและเข้ามาทำงานร่วมกับรัฐบาลระวันดา คาดหวังว่าจะสามารถจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ได้วันละ 150 เที่ยว

นอกจากนี้โครงการนี้ยังช่วยให้บริษัท Zipline และ UPS สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเชื่อถือได้ ของการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของสำนักงานการบินแห่งชาติสหรัฐฯ (Federal Aviation Administration) ว่าควรอนุญาตให้โดรนเป็นเครื่องมือจัดส่งวัสดุภัณฑ์ในประเทศสหรัฐฯในอนาคตหรือไม่ (ไปลองในประเทศอื่นก่อนตามสูตร)

ก็ถือเป็นเรื่องดีๆที่ UPS ทำไปในวันนี้ การหากมีภัยพิบัติขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติไม่ว่าที่ใดในโลก สุดท้ายก็กกระทบมาถึงธุรกิจส่งสินค้าของทางบริษัทฯอยู่ดี ดังนั้นก็ใช้แนวทางที่บริษัทเชียวชาญอยู่แล้วมาช่วยผู้คนสุดท้ายผลตอบแทนที่ดีจะกลับไปที่ตัวธุรกิจเอง

เรียบเรียงโดย @MrVop