หลังประสบความความล้มเหลวของระบบขยายสัญญาณ ทำให้ยาน Soyuz MS-14 ของรัสเซีย ไม่สามารถเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติได้สำเร็จเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา แต่ในที่สุดหลังการพยายามครั้งที่ 2 เมื่อ 10:08 เช้านี้ ตามเวลาในประเทศไทย ยานอวกาศลำนี้ก็สามารถเข้าเชื่อมต่อกับสถานีได้สำเร็จ โดยใช้ช่องทางอื่นแทน

 นี่เป็นครั้งแรกที่ทางรัสเซียได้ทดสอบระบบเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติกับยานโดยสารที่ว่างเปล่า ซึ่งที่แล้วแล้วมา ยานโดยสารจะเข้าเชื่อมต่อกับสถานีอวกาศนานาชาติด้วยการบังคับมือจากนักบินอวกาศในยานนั้นโดยตรง แต่เนื่องจาก Soyuz MS-14 เป็นเที่ยวบินที่ไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วย การจอดเทียบท่าหรือการเชื่อมต่อยานเข้ากับประตูทางเข้าออกของโมดูลย่อยของสถานีอวกาศจึงต้องใช้ระบบนำทางอัตโนมัติ

หลังจากล้มเหลวไปในคราวแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในการพยายามเชื่อมต่อกับประตูเข้าออกของนักบินที่โมดูล Poisk รวมทั้งทางทีมงานยังคงไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่เสียหายได้ทัน จึงได้ตกลงเปลี่ยนแผนใหม่ โดยการให้ยาน Soyuz MS-14 ไปเชื่อมต่อกับประตูเข้าออกของนักบินที่โมดูล Zvezda  แทน

Soyuz MS-14 กำลังเคลื่อนตัวเข้าเทียบท่า ภาพนี้มองจากด้านในสถานีอวกาศ

แต่เรื่องราวมันไม่ง่ายขนาดนั้น เนื่องจากประตูเข้าออกของนักบินที่โมดูล Zvezda นั่นไม่ว่าง เนื่องจากมียานจากเที่ยวบินก่อนหน้านี้คือ Soyuz MS-13 จอดเทียบท่าอยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ Alexander Skvortsov ผู้บังคับการภารกิจจากรัสเซีย Luca Parmitano วิศวกรการบินจาก ESA และ Drew Morgan นักบินอวกาศจาก NASA จึงต้องเข้าไปในยาน Soyuz MS-13 เพื่อบังคับให้ยานถอยออกจากจุดจอดหรือจุดเชื่อมต่อของโมดูล Zvezda แล้วเคลื่อนยานไปจอดเทียบท่าที่จุดเชื่อมต่อของโมดูล Poisk แทน ทั้งหมดนี้แน่นอนว่าบังคับด้วยมือ และทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดี

เมื่อจุดเขื่อต่อหรือประตูเข้าออกของนักบินที่โมดูล Zvezda ว่างแล้ว การเชื่อมต่ออันโนมัติของยานไร้คนบังคับ Soyuz MS-14 ก็เริ่มต้นขึ้น คราวนี้ระบบขยายสัญญาณนำทางของจุดเชื่อมต่อทำงานได้ดี การเชื่อมต่อครั้งประวัติศาสตร์นี้จึงประสบความสำเร็จเรียบร้อย

เรียบเรียงโดย @MrVop