นักดาราศาสตร์พบหนึ่งในหลุมดำที่มีมวลมากที่สุดเท่าที่เคยรู้จักมา หนักกว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดหรือ Supermassive Black Hole (SMBH) ที่อยู่ตามใจกลางกาแล็กซีทั่วไปหลายเท่า มันมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ถึง 40,000,000,000 เท่า

หลุมดำดังกล่าวเป็นหลุมดำใจกลางกาแล็กซีทรงรี Holmberg 15A หรือชื่อย่อ Holm 15A ซึ่งเป็นหนึ่งในกาแล็กซีที่ส่องสว่างและใหญ่ที่สุดในกระจุกกาแล็กซี Abell 85 อยู่ห่างโลกออกไป 700 ล้านปีแสง ในทิศทางของหมู่ดาววาฬ หรือหมู่ดาวซีตัส

การค้นพบหลุมดำนี้อาศัยการวัดความเข้มแสงแบบใหม่จากหอดูดาวเวนเดลสไตน์ ร่วมกับการวิเคราะห์โดยใช้โมเดล Schwarzschild แบบ axisymmetric โดยสามารถคำนวน มวลของหลุมดำนี้โดยเจาะจงได้ที่ 4.0±0.80 x 10^10 เท่าของดวงอาทิตย์

ทีมนักดาราศาสตร์ยังคงต้องการศึกษาหลุมดำมหายักษ์นี้ใหญ่ต่อไปเพื่อสร้างแบบจำลองที่มีรายละเอียดใกล้เคียงของจริงมากให้ที่สุดเพื่อช่วยให้ทราบว่าหลุมดำที่มีมวลมากมายขนาดนี้ก่อตัวขึ้นมาอย่างไรและยังมีอีกจำนวนเท่าใดที่ยังไม่ถูกค้นพบ

การค้นพบครั้งนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน https://arxiv.org/abs/1907.10608

เรียบเรียงโดย @MrVop