โลกกำลังจะเข้าสู่ยานยนต์บินได้เต็มท้องฟ้าแบบในภาพยนตร์

จากข่าวที่บริษัท Uber บริษัทผู้ให้บริการรถโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่น กำลังจะเริ่มต้นโครงการ แท็กซี่บินได้ อูเบอร์แอร์  UberAir ร่วมกับองค์การนาซาและหน่วยงานด้านเทคโนโลยีอวกาศของสหรัฐฯอีกหลายแห่ง โดยแท็กซี่ต้นแบบของแท็กซี่บินได้นี้ เป็นเหมือนโดรนขนาดยักษ์ มีใบพัดในแนวราบ 4 ใบ และที่หางเครื่องอีก 1 ใบ สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4 คน (กับอีกหนึ่งนักบิน) ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและเทคโนโลยี Hybrid บินด้วยความเร็ว 240 ถึง 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ที่ระดับความสูง 300 ถึง 600 เมตร ซึ่งการเดินทางด้วยแท็กซี่บินได้นี้ เมืองต่างๆยอมต้องการอาคาร ที่จะมารองรับ เพื่อเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารจากรถลอยไฟนี้ไปสู่ระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ซึ่ง Skyport บางแห่งอาจรองรับเที่ยวบิน UberAir ได้มากถึง 200 เที่ยวต่อชั่วโมง หรือ 1 ลำในทุก 24 วินาที

โดย ในเรื่องนี้ อูเบอร์ได้เตรียมการ ให้สถาปนิกและวิศวกร ร่วมกันออกแบบอาคาร  Skyport  สำหรับโครงการ UberAir เอาไว้หลายแบบเพื่อให้ทันแก่ความต้องการสำหรับโครงการที่จะเริ่มต้นทดสอบในปี 2563 ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส หรืออาจจะเป็นนครลอส แองเจลีส รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงในปี 2566 หรืออีก 5 ปีข้างหน้า

เรียบเรียงโดย @MrVop