คนไทยใช้คำว่าอุกกาบาตผิดบ่อยๆ มาดูว่าจริงๆแล้วมันคืออะไร

คนไทยโดยเฉพาะสื่อมวลชน มักใช้คำว่าอุกกาบาตอย่างฟุ่มเฟือย เรียกเทหวัตถุในกลุ่มนี้อย่างผิดๆเสมอๆ เรามาดูว่าแท้ที่จริงเราควรเรียกสิ่งเรานี้อย่างไร และมันต่างกันอย่างไร

  1. ดาวหาง COMET คือหินอวกาศมีหางที่ไม่ได้ตกเข้ามาในบรรยากาศโลก เมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะมีหางที่งอกยาวออกไป โดยมักจะมี 2 หางคือ หางฝุ่นสีเหลือง และหางไออนสีฟ้า  ส่วนหัวของดาวหางประกอบด้วยชั้นน้ำแข็งสกปรกและมีแกนกลางเป็นหินหรือเหล็ก
  2. ดาวเคราะห์น้อย ASTEROID คำนี้ ห้ามตัดคำว่าน้อยออกเด็ดขาด หมายถึงหินอวกาศไม่มีหางและไม่ได้ตกเข้ามาในบรรยากาศโลก ดาวเคราะห์น้อยต้องมีขนาด 10 เมตรขึ้นไปจนถึงขนาดไม่เกิน 900 กิโลเมตร (ข้อกำหนดของ AMS ถือขนาด 1 เมตรขึ้นไป)
  3. สะเก็ดดาว METEOROID หมายถึงหินอวกาศไม่มีหางและไม่ได้ตกเข้ามาในบรรยากาศโลก สะเก็ดดาวต้องมีขนาดเล็กกว่า 10 เมตร (ข้อกำหนดของ AMS ถือขนาดเล็กกว่า 1 เมตร)
  4. ดาาวตก METEOR หมายถึงหินอวกาศจากข้อ 1-3 ที่ตกเข้ามาในบรรยากาศโลกแล้ว มีการลุกไหม้สว่างไม่เกินความสว่างของดาวศุกร์ที่เราเห็นด้วยตาเปล่า
  5. ฝนดาวตก METEOR  SHOWER หมายถึงเศษหินที่หลงเหลือจากหางของดาวหาง ตกเข้ามาในบรรยากาศโลกแล้ว มีการลุกไหม้สว่างเป็นจำนวนมากเหมือนฝนตก ส่วนใหญ่จะมาให้เห็นในช่วงเวลาเดิมๆของทุกปี
  6. ลูกไฟ (ไฟเออร์บอล) FIREBALL หมายถึงหินอวกาศจากข้อ 1-3 ที่ตกเข้ามาในบรรยากาศโลกแล้วมีการลุกไหม้สว่างเกินความสว่างของดาวศุกร์ที่เราเห็นด้วยตาเปล่า มองเห็นได้ชัดเจนแม้เวลากลางวัน
  7. บอลายด์ BOLIDE หมายถึงหินอวกาศจากข้อ 1-3 ที่ตกเข้ามาในบรรยากาศโลกแล้วเกิดการระเบิดขึ้นในชั้นบรรยากาศ อาจมีเสียงดัง สว่างจ้า ตลอดจนสร้างคลื่นอัดอากาศหรือช็อคเวฟ กระแทกลงมาถึงพื้น มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันโดยเฉพาะขณะระเบิด
  8. อุกกาบาต METEORITE หมายถึงหินอวกาศจากข้อ 1-3 ที่ “ตกถึงพื้นแล้ว” คำนี้ใช้ผิดกันบ่อยที่สุด บางทีเอาไปเรียกแทนข้อ 2 อยู่บ่อยๆ

อ้างอิง http://www.amsmeteors.org/fireballs/faqf/
เรียบเรียงโดย @MrVop