ทีมนักชีววิทยาและนักอนุกรมวิธานนานาชาติ​พบ “ลู่​ตู​ง” สายพันธุ์​ที่ไม่เคยพบมาก่อนบริเวณ​ตอนกลางของประเทศ​พม่า

“ลู่​ตู​ง” หรือ Trachypithecus คือวานรจำพวกค่างชนิดหนึ่ง​ คำว่า “Lutung” มาจากภาษามลายู ใช้เรียกเพื่อแยกความแตกต่างกับค่างจำพวกอื่น

สายพันธุ์​ที่พบใหม่นี้ ได้รับ​การ​ตั้งชื่อ​ตามสถานที่ค้นพบ​ว่า Trachypithecus popa คำว่า popa คือ เขาโปะป้า เป็นภูเขาไฟสูง 1,518 เมตร จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ภาคกลางของพม่า ประมาณ 50 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้จากพุกาม ดังนั้น สำหรับชื่อไทย เราอาจตั้งชื้อมันว่า “ค่างโปะป้า”

ทีมงานเทียบ DNA ของมันกับ “ลู่ตูง” สายพันธุ์​อื่นๆเพื้อให้แน่ใจ และก็สามารถยืนยันได้ว่า “ค่างโปะป้า” เป็นคนละสายพันธุ์​กับที่เคยรู้จักกันมา

เรายังมีข้อมูลของค่างโปะป้าน้อยมาก แต่คาดว่าน่าจะคล้าย “ลู่​ตู​ง” สายพันธุ์​อื่น คือเป็นวานรที่มีนิสัยอาศัยอยู่รวมเป็นฝูงประมาณ 5–20 ตัว มีลักษณะแบบฮาเร็ม โดยตัวผู้ปกครองเพียงตัวเดียวเป็นจ่าฝูง มีตัวเมียรายล้อม มีนิสัยรักสงบและกลัวมนุษย์ กินพืชจำพวกใบไม้ หรือยอดไม้อ่อนเป็นอาหาร เนื่องจากกระเพาะสามารถที่จะย่อยอาหารจำพวกพืชได้เพียงอย่างเดียว อาจกินแมลงบ้าง เพื่อเสริมโปรตีน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุได้ 4–5 ปี อายุขัยโดยเฉลี่ย 20 ปี

“ค่างโปะป้า กำลังประสบปัญหา​ใหญ่” Dr. Frank Momberg นักวิจัยจาก Fauna & Flora International หนึ่งในทีมงานกล่าว “พวกมันมีจำนวนคงเหลือ​น้อยมากเพียงหลักร้อย และกำลังพบภัยคุกคามหลายอย่างเช่นการขยายตัวของเมือง การตัดไม้ทำลายป่า ไปจนถึงการล่าและการค้าสัตว์เลี้ยงที่ผิดกฎหมายของมนุษย​์”

ที่มา http://www.sci-news.com/biology/popa-langur-09045.html

เรียบเรียง​โดย​ @MrVop