องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อวิจัยและพัฒนาทางด้านนิวเคลียร์ หรือ “เซิร์น” กำลังวางแผนที่จะสร้างเครื่องเร่งชนอนุภาคเครื่องใหม่ FCC ซึ่งจะมีเส้นรอบวงยาวกว่าเครื่องเดิม นั่นคือ เครื่องเร่งชนอนุภาคแอลเอชซี (LHC) เกือบ 4 เท่า นั่นคือมีความยาวของอุโมงค์ถึง 100 กิโลเมตร

“เซิร์น” คาดว่าโครงการนี้จะต้องใช้งบประมาณสูงถึง 8 แสนล้านบาท เพื่อให้ได้เครื่องเร่งชนอนุภาคที่มีพลังมหาศาล โดย FCC  จะมีพลังในการเร่งอนุภาคมากกว่า LHC ถึง 10 เท่า อันจะนำไปสู่การค้นพบอนุภาคมูลฐานและปฏิอนุภาคตัวใหม่ๆได้อีกมากมาย “เซิร์น” มีแผนก่อสร้างให้เครื่องชนอนุภาคเครื่องใหม่นี้ สามารถเริ่มใช้งานได้ภายในปี 2050

ตามภาพด้านบน แผนการสร้างเครื่องเร่งชนอนุภาค FCC จะทำเป็น 3 ลำดับขั้นตอน โดยจะมีการสร้างเครื่องเร่งชนอนุภาคขนาดเล็กขึ้นมาก่อน 2 เครื่องนั่นคือ PS และ SPS เพื่อใช้ในการชนอิเล็กตรอนกับคู่ตรงข้ามของมันคือโพสิตรอน และสร้างงเครื่องเร่งชนอนุภาค FCC เป็นลำดับสุดท้าย

เหตุที่  “เซิร์น”  ต้องลงทุนสร้างเครื่องเร่งชนอนุภาคขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่นั้น ก็เพราะเครื่องเร่งชนอนุภาคเดิมซึ่งก็คือหลังใช้งานมาหลายปี มีผลงานค้นพบอนุภาคมูลฐานที่สำคัญมามากมาย จนถึงวันนี้เครื่องเร่งชนอนุภาค  LHC ก็มาถึงทางตัน พลังของ LHC ไม่เพียงพอต่อการใช้งานในการเร่งและชนเพื่อค้นหาอนุภาคมูลฐานตัวใหม่ๆได้อีก  “เซิร์น” ต้องการเครื่องเร่งชนอนุภาคที่มีพลังมากกว่าเดิม 10 เท่า เพื่อเป็นประตูเปิดสู่การค้นพบอนุภาคใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีก

การสร้าง FCC ก็มีข้อท้วงติงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า ซึ่ง “เซิร์น”  มองว่าหากการค้นพบสามารถนำไปสู่ทฤษฎีรวมแรง หรือ การเชื่อมประสานทฤษฎีเสาหลักแห่งโลกฟิสิกส์ย่างทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปและกลศาสตร์ควอนตัมเข้าด้วยกัน ก็ถือเป็นการลงทุนที่มีเหตุผล แต่ทางฝ่ายท้วงติงเช่นศาสตราจารย์ เซอร์เดวิด คิง อดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลอังกฤษ กลับมองว่าในที่สุดแล้ว  “เซิร์น” ก็จะไม่พบอะไรและต้องสร้าง เครื่องเร่งชนอนุภาค ที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนในอนาคตอาจยาวเท่าเส้นรอบวงของโลกก็เป็นไปได้

ก็ว่ากันไป

เรียบเรียงโดย @MrVop