ภาพยนตร์​แนว Sci-fi ที่โด่งดังหลายเรื่องเช่น Back to the future. The Terminator หรือแม้แต่การ์ตูนโดราเอมอน ต่างนำเสนอภาพจำเกี่ยวกับการเดินทางท่องเวลา (Time travel) ของตัวเอกในเรื่อง เพื่อกลับไปแก้ไขเหตุการณ์​ต่างๆในอดีต แล้วผลที่เกิดขึ้นก็จะส่งผลกลับมาถึงปัจจุบัน​หรืออาจส่งผลไปถึง​อนาคต

แต่ในภาพยนตร์​ก็มีการเน้นถึงข้อห้ามที่ต้องหลีกเลี่ยง​เพื่อไม่ให้เกิดปฏิทรรศน์หรือ Paradox ซึ่งก็คือความขัดแย้งของเหตุการณ์​ขึ้น เช่น หากไปทำให้พ่อแม่ของตัวเอกไม่ได้พบกัน ก็จะส่งผลให้ตัวเอกในเรื่องไม่มีโอกาสถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ เป็น​ต้น

และยิ่งบุคคลที่เดินทางข้ามเวลาไปก่อปฏิทรรศน์ขึ้นมาซะเอง การเดินทางข้ามเวลาครั้งนั้นก็อาจไม่เคยเกิดขึ้นด้วยซ้ำำ เช่นตัวอย่างที่โด่งดังคือ Grandfather paradox ที่ได้สมมติว่าหากมีบุคผู้​หนึ่ง​เดินทางย้อนไปในอดีต เพื่อฆ่าปู่ของตนเองเสียก่อนจะมีลูกหลาน ก็จะเกิดปฏิทรรศน์ทำให้บุคคลผู้นั้นไม่มีโอกาสได้เกิดและมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันอีกต่อไป ซึ่งผลรวมของเหตุการณ์ที่ออกมายังเท่ากับว่า ไม่เคยมีผู้ใดย้อนเวลาไปฆ่าปู่ของตัวเองด้วย

ล่าสุด เจอร์เมน โทบาร์ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลีย ร่วมกับ ดร. ฟาบิโอ คอสตา อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ใช้หลักการ​ทางคณิตศาสตร์​เพื่อ​พิสูจน์​ว่าการเดินทางข้ามเวลาไปแก้ไขอดีตสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ก่อให้เกิดปมขัดแย้งหรือปฏิทรรศน์ใดๆที่จะส่งผลกลับมาถึงปัจจุบัน

แนวคิดเจอร์เมน โทบาร์​ คือการหาทางรวมเรื่องของเส้นโค้งปิดเสมือนเวลา (closed time-like curve – CTC)​ ที่เกิดจากทฤษฎี​สัมพัทธภาพ​ของอัลเบิร์ต​ ไอสไตน์ เข้ากับหลักการทางพลศาสตร์ (dynamics) แบบดั้งเดิม ที่เมื่อมองจากมุมของคณิตศาสตร์​แล้วมีความเป็นไปได้ และเมื่อนำไปใช้กับการเดินทางย้อนเวลา ก็พบว่าวิธีของเขาทำให้การกระทำใดๆของผู้ย้อนเวลาจะไม่ก่อให้เกิดปมขัดแย้งหรือที่เรียกว่าปฏิทรรศน์ (Paradox) ขึ้น

***สำหรับเรื่องเส้นโค้งปิดเสมือนเวลา (closed time-like curve – CTC) ท่านสามารถอ่านได้ที่บทความเรื่อง​ทดลองการส่งอุนภาคโฟตอนกลับสู่อดีตบนแบบจำลองคอมพิวเตอร์​ ในเดือนกรกฎา​คม 2559

ดร. ฟาบิโอ คอสตา อาจารย์ที่ปรึกษาของเจอร์เมน โทบาร์ ได้ยกตัวอย่าง​เพิ่มเติมว่า “สมมุติ​ว่าคุณต้องการจะหยุดการระบาดของโรคอโควิด-19 โดยเดินทางย้อนเวลาไปในช่วงเริ่มแรกของการระบาดเพื่อทำให้ผู้ป่วยคนแรกหรือที่เรีย​กว่า​เคสซีโร ไม่ติดเชื้อ ในกรณีนี้ถ้าคุณทำได้สำเร็จก็แปลว่าโรคโควิด-19 จะไม่ระบาด ซึ่งก็จะกลายเป็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องเดินทางย้อนเวลาตั้งแต่แรก นี่คือปมขัดแย้งหรือ ปฏ​ิ​ทรรศน์”

แต่หลักการทางคคณิตศาสตร์​ของเจอร์เมน โทบาร์ บอกเราในทำนองที่ว่า กาลเวลาจะรักษาความเป็นไปของมันได้ อะไรที่เกิดแล้วก็คือเกิดแล้ว คุณไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้ ในตัวอย่างนี้สิ่งที่เกิดแล้วคือ 1.โรคระบาดและ 2.มีคนเดินทางย้อนเวลา ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นแม้จะเข้าไปแก้ไขอย่างไรระบบเวลาหมุนวนก็จะปรับตัวให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดแปลกไปจากเดิมบางอย่างในระหว่างนั้นแทน เพื่อคงเหตุการณ์ที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายตามประวัติศาสตร์ไว้อย่างเดิม เช่น เคสซีโรที่คุณไปพบอาจไม่ใช่ตัวจริง เป็นต้น และแน่นอนว่าสุดท้ายโรคนี้ก็จะยังคงระบาดและการเดินทางข้ามเวลาก็จะยังคงเกิดขึ้นตามนี้น

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์​เผยแพร่​ลงใน Classical and Quantum Gravity.

เรียบเรียง​โดย​ @MrVop