หลังความสำเร็จในการเดินทางสู่สถานีอวกาศนานาชาติของยานดรากอนจาก SpaceX ทำใหเเวลานี้มียานทั้งหมด 5 ลำที่ต่อเชื่อม (Docked) หรือจอดเทียบท่าอยู่ที่นั่น

ยานทั้ง 5 ลำแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือยานอวกาศที่สามารถโดยสารได้ กับยานอวกาศสำหรับบรรทุกสัมภาระอย่างเดียว

ทั้ง 5 ลำมีรายละเอียดดังนี้

  1. ยานโปรเกรส 74 ทำหน้าที่บรรทุกสัมภาระหนัก 2.7 ตัน ออกจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศไบโคนูร์คอสโมโดรมในคาซัคสถาน มาเทียบท่าที่สถานีอวกาศในวันที่ 9 ธันวาคม 62 ช่วงที่นักบินอวกาศคณะที่ 61 ประจำการอยู่ และคาดว่าจะออกจากท่าในเดือนกรกฎาคม 63
  2. ยานโปรเกรส 75 ทำหน้าที่บรรทุกอ๊อกซิเจนหนัก 50 กิโลกรัม น้ำดื่ม 420 กิโลกรัม และเสบียงอาหารอื่นๆ ออกจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศไบโคนูร์คอสโมโดรมในคาซัคสถาน มาเทียบท่าที่สถานีอวกาศในวันที่ 25 เมษายน 63 และคาดว่าจะออกจากท่าในเดือนธันวาคม 63
  3. ยาน HTV-9 หรือ Kounotori 9 (こうのとり9号機) บรรทุกอุปกรณ์และอะไหล่จากทั้ง JAXA ESA และ NASA หนักถึง 6.2 ตัน ออกจากศูนย์อวกาศทาเนกาจิมา ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น มาเทียบท่าที่สถานีอวกาศในวันที่ 20 พฤษภาคม 63
  4. ยานโซยุส MS-16 นำนักบินอวกาศ 3 นายของคณะที่ 63 (Expedition 63) ออกจากศูนย์ปล่อยยานอวกาศไบโคนูร์คอสโมโดรมในคาซัคสถาน มาเทียบท่าที่สถานีอวกาศในวันที่ 9 เมษายน 63 ได้แก่ คริสต์ แคสสิดี Chris Cassidy จาก NASA ของสหรัฐอเมริกา อนาโตลี ไอวานีชิน Anatoli Ivanishin และไอวาน แวกเนอรื Ivan Vagner จาก ROSCOSMOS ของรัสเซีย
  5. ยานดรากอน เที่ยวบินทดสอบ Demo-2 นำนักบินทดสอบ 2 นาย ออกจากศูนย์อวกาศเคเนดี (ครั้งแรกในรอบ 9 ปีที่ออกจากแผ่นดินสหรัฐอเมริกา) มาเทียบท่าที่สถานีอวกาศในวันที่ 31 พฤษภาคม 63 ได้แก่ ดั๊ก เฮอร์ลีย์ และ บ๊อบ เบห์นเคน ทั้งคู่ได้รวมเข้ากับเจ้าหน้าที่อีก 3 นายที่ประจำอยู่เดิมกลายเป็นคณะที่ 63 ที่มีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 5 นาย

เรียบเรียงโดย @MrVop