ช่วงใกล้ปีใหม่ เรามักมีข่าวการค้นพบทางคริตศาสตร์อยู่เสมอ โดยเฉพาะเรื่อง “จำนวนเฉพาะ” ซึ่งล่าสุดเมื่อ 7 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา  เหล่านักคณิตศาสตร์หัวกะทิในโครงการ  Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) ก็ประกาศการค้นพบจำนวนเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจำนวนใหม่ จำนวนเฉพาะนี้ คือ

 

มันคือเลขจำนวนเต็มที่ยาวเหยียดถึง 24,862,048 หลัก ยาวกว่าจำนวนเฉพาะที่พบในปี 2017 ถึง 1.5 ล้านหลัก เป็นจำนวนเฉพาะชนิด  แมร์แซน (Mersenne) หมายถึงจำนวนเฉพาะที่มีค่าเท่ากับ 2 ยกกำลังเลขใดๆแล้วนำผลลัพธ์มาลบด้วย 1   ซึ่งเท่าที่ผ่านมามีการค้นพบจำนวนเฉพาะแบบ แมร์แซน  นี้เพียง 50 จำนวนเท่านั้น  และครั้งนี้ที่พบถือเป็น  ครั้งที่ 51

อ่านการค้นพบจำนวนเฉพาะครั้งก่อนหน้านี้ จากข่าวเก่าในเว็บของเรา

ที่มาและเครดิตภาพ sci-news.com

เรียบเรียงโดย @MrVop

** นิยาม** “จำนวนเฉพาะ” หรือ ไพรม์ นัมเบอร์ (Prime number) คือ จำนวนธรรมชาติที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ 1 กับตัวมันเอง ยกตัวอย่างเลขง่ายๆที่คุ้นตาก็เช่น 2, 3, 5, 7, 11, 13 และ 17 เป็นต้น

ดูจำนวนเฉพาะ 500 ตัวแรก ที่ใช้งานบ่อยๆ ที่นี่