ข่าวที่มาจากสื่อแท็บลอยด์ (Tabloid) ส่วนใหญ่จะเชื่อไม่ได้ แต่บางครั้งสื่อใหญ่ด้านวิทยาศาสตร์เก่าแก่อย่าง New Scientist ก็ยังพลาดเป็นต้นตอให้สื่อแท็บลอยด์เอาข้อมูลไปแพร่เป็นข่าวปลอมจนได้

ตามข่าวที่ลงตีพิมพ์ใน New Scientist เมื่อวันที่ 8 เม.ย. อ้างว่า ระหว่างการทดสอบเพื่อค้นหาอนุภาคนิวตริโนพลังงานสูง ในโครงการเสาอากาศลอยฟ้า Antarctic Impulsive Transient Antenna หรือ ANITA เมื่อปี 2559 ที่ขั้วโลกใต้ เมื่อศาสตราจารย์ปีเตอร์ กอร์แฮม นำข้อมูลจากบอลลูนที่ติดตั้งเครื่องมือวัดมาวิเคราะห์ ก็พบอนุภาคนิวตริโนพลังงานสูงบางส่วนที่ตรวจเจอในชั้นน้ำแข็งมีเส้นทางย้อนกลับแทนที่จะเดินทางไปตามเส้นทางปกติ คือแทนที่จะพุ่งจากท้องฟ้าสู่โลก นิวตริโนประหลาดนี้กลับพุ่งจากทิศทางภายในโลกจากอีกด้านไปสู่ท้องฟ้า ซึ่งตัวศาสตราจารย์เองและทีมงานก็ยังไม่สรุปว่าน่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดกันแน่ ณ จุดนี้ก็มีการเล่นข่าวไปว่าอาจเป็นการค้นพบจักรวาลคู่ขนานที่ทุกอย่างในนั้นกลับข้างหมด แม้แต่เวลาก็ไหลย้อนกลับ เราจึงได้พบอนุภาคนี้วิ่งสวนทางอย่างที่เห็น

แต่เมื่อทางเว็บ Science Alert ไปสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ปีเตอร์ กอร๋แฮม ผู้รับผิดชอบหลักที่เป็นต้นเหตุข่าวลือในโครงการ ANITA นี้ ทางเจ้าตัวก็ตอบว่า “ใช่ เราได้พบนิวตริโนที่เดินทางในลักษณะที่ผิดปกติจำนวนเล็กน้อยในชุดข้อมูลที่เราวิเคราะห์ไว้ และเราก็ยอมรับว่าเราหมดคำอธิบายที่เป็นไปได้ทั้งหมดภายในแบบจำลองมาตรฐานทางฟิสิกส์ นี่คงถึงเวลาแล้วที่จะลองพิจารณาความเป็นไปได้หรือแนวความคิดอื่น ๆ ที่จะขยายขอบเขตความรู้ของเราออกไป แต่ยังครับ เรายังไม่ได้ไปถึงจุดที่จำเป็นต้องใช้ทฤษฏีเอกภพคู่ขนานมาอธิบายปรากฏการณ์นี้”

ชัดเจนนะครับ

บทสัมภาษณ์อยู่ใน https://www.sciencealert.com/of-course-nasa-did-not-detect-a-parallel-universe-in-antarctica

การค้นพบตีพิมพ์ลงใน https://arxiv.org/abs/2001.01737

หมายเหตุ – นิวตริโรคืออนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อยมาก เดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสง แทบไม่มีอันตรกิริยากับแรงใดๆ มันจึงถูกเรียกว่า “อนุภาคผี” เนื่องจากมันพุ่งทะลุสสารทุกสิ่งอย่าง หากเราตรวจจับนิวตริโนได้ เราก็อาจสาวกลับไปหาต้นกำเนิดของมันคือตั้งแต่สมัยแรกๆของการก่อกำเนิดจักรวาลได้ นิวตริโนอาจเกิดจากดาวฤกษ์ทั่วไป แต่ก็อาจมีนิวตริโนพลังงานสูงบางส่วนที่ก่อกำเนิดจากซูเปอร์โนวาหรือปรากฏการณ์รุนแรงอื่นๆในกาแล็กซีอันไกลโพ้นเดินทางมาถึงโลกเรา และโครงการ ANITA ที่ลงทุนโดย NASA ก็เพื่อตรวจหานิวตริโนพลังงานสูงเหล่านี้

เรียบเรียงโดย @MrVop