พื้นที่บริเวณหนึ่งทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณตอนใต้ของเกาะกรีนแลนด์ มีอุณภูมิต่ำผิดปกติจากสภาวะรอบข้างมาช้านาน นั่นคือ มีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา  หลุมความเย็นปริศนานี้มีชื่อเรียกว่า “รูโหว่ของภาวะโลกร้อนแอตแลนติกเหนือ” (North Atlantic warming hole) 

แม้มีจุดปริศนานี้มาหลายสิบปี แต่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งได้เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติดังกล่าวเป็นครั้งแรกในปี 2015 และหลังจากนั้นก็พยายามหาคำตอบของที่มาของหลุมความเย็นปริศนานี้

ลสาวุดทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันมักซ์พลังก์เพื่อการศึกษาด้านอุตุนิยมวิทยา (MPI-M) ของเยอรมนี พยายามใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์แสดงสภาพของภูมิอากาศโลกที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว เพื่อหาคำตอบของที่มาของสิ่งที่เรียกว่า “รูโหว่ของภาวะโลกร้อนแอตแลนติกเหนือ” (North Atlantic warming hole) นี้ และพบว่า มันน่าจะมีที่มาจาก อิทธิพลของกระแสน้ำที่ไหลเวียนเหมือนสายพานลำเลียงในมหาสมุทร หรือที่เรียกว่า Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC )

ทีมวิจัยคาดว่าปรากฏของของหลุมเย็นปริศนา น่าจะมาจากความเค็มของมหาสมุทรในบริเวณนั้นที่กำลังลดต่ำลง ทำให้กระแสน้ำอุ่นบริเวณดังกล่าวไหลช้าลงจนเป็นเหตุให้อุณหภูมิของผิวน้ำและมวลอากาศข้างบนเย็นตัวขึ้น และผลของการเย็นตัวลงของกระแสน้ำที่ผิวทะเล กก่อให้เกิดก้อนเมฆระดับต่ำที่เพิ่มจำนวนขึ้น ก้อนเมฆเหล่านี้จะสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้ย้อนกลับ ทำให้มวลอากาศเหนือน้ำทะเลในจุดดังกล่าวมีอุณหภูมิลดต่ำลงไปอีก

แต่สาเหตุที่ทำให้กระแสน้ำอุ่น AMOC ในบริเวณนี้ไหลช้าลงนั่น ทางทีมวิจัยยังไม่ทราบที่มา ซึ่งคงต้องทำการศึกษาเรื่องนี้กันต่อไป

รายงานวิจัยนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในลงวารสาร Nature Climate Change ฉบับล่าสุด ตามนี้ https://www.nature.com/articles/s41558-020-0819-8

เรียบเรียงโดย @MrVop