ชื่อ LIFT House ย่อมาจาก Low Income Flood-proof Technology เป็นไอเดียสร้างบ้านป้องกันภัยจากน้ำท่วมสำหรับผู้มีรายได้น้อยในบังคลาเทศ ประเทศที่มีน้ำท่วมใหญ่ทุกปี ออกแบบโดย พริทูลา โปรซัน (Prithula Prosun) จากแรงบันดาลใจในวัยเด็ก ซึ่งต่อมาได้รับทุนวิจัยจาก International Development Research Centre (IDRC) Untitledgggg-3

พริทูลาออกแบบบ้านสู้ภัยน้ำท่วมโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่น คือไม้ไผ่ ไม่ใช้ตะปู ตัวบ้านประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนที่เป็นอาคารปูนจะยืดอยู่กับพื้น เป็นฐานให้ส่วนที่เป็นไม้ ที่มีการใช้ขวดน้ำพลาสติกเปล่าจำนวนกว่า 8,500 ใส่ไว้ด้านล่าง ส่วนนี้จะลอยขึ้นได้เองเมื่อมีน้ำท่วม และลดระดับลงเมื่อน้ำลด เหมือนเรือ

ในกรณีที่มีเงินทุนเพียงพอ หลังคาบ้านสามารถดัดแปลงถติดตั้งเซลสุริยะเพื่อสร้างไฟฟ้ายามไฟดับ หรืออาจเปลี่ยนวัสดุสร้างบ้านไปตามวัสดุที่มีมากในท้องถิ่นนั้นๆ เทคโนโลยีนี้ไม่ใช่ของใหม่   เรื่อง LIFT House นี้ปรากฏในสื่อต่างๆมาตั้งแต่ปี 53 แล้ว  ที่นำมาลงเป็นบทความเพื่อให้เกิดข้อตระหนักว่าหลังจากน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 หรือที่เกิดไปหยกๆในปี 2559 พบว่าในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่เกิดอุทกภัยอยู่เสมอ ยังมีบ้านที่มีความเสี่ยงในทางน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย หากสามารถประยุกต์แนวคิดในการสร้างบ้านลอยน้ำ LIFT House  ของพริทูลามาใช้ก็จะเป็นการดีถือเป็นการรับมือน้ำท่วมที่เป็นรูปธรรมไม่เกิดเป็นเรื่องไฟไหม้ฟาง เพราะอย่างไรก็ตามในวันใดวันหนึ่ง ภัยน้ำท่วมใหญ่ก็จะหวลกลับมาหาเราอีกครั้ง

2010-04-12__b02

เรียบเรียงโดย @MrVop