ขณะที่โรคโควิด-19 กำลังระบาดเป็นวงกว้างไปทั่วโลกจนมีผู้ป่วยเกือบ 3 ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตเกือบ 2 แสนรายในเวลานี้ การทดลองผลิตวัคซีนก็ดำเนินไปอย่างเร่งรีบแบบแข่งกับเวลา

จนเวลาที่กำลังเขียนบทความนี้ มีวัคซีนจำนวน 115 สูตร จากหลายประเทศ กำลังอยู่ในขั้นตอนทดลองในสัตว์ และบางสูตรเริ่มทดลองกับอาสาสมัครแล้ว แต่ยังไม่มีสูตรใดที่ได้รับอนุมัติจากองค์การอนามัยโลกให้ใช้ป้องกันโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง

แต่ในเมื่อเวลาบีบใกล้เข้ามา ก็มีหลายฝ่ายหันมามองวัคซีนเก่าๆที่มีใช้กันอยู่เป็นธรรมดาในทุกวันนี้กว่า 25 ชนิด ว่าพอจะมีวัคซีนใดพอจะนำมาใช้สกัดกั้นไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรคโควิด-19 ได้บ้าง ซึ่งมีวัคซีนที่สนใจได้แก่

วัคซีน Bacille Calmette Guérin (BCG)

วัคซีนบีซีจี หรือวัคซีนป้องกันวัณโรค อยู่ในความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาว่าอาจเป็นหนึ่งในวัคซีนที่ใช้กับโรคโควิด-19 ได้ผล เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มประเทศที่มีการให้วัคซีน BCG แก่ทารกแรกเกิดทุกคน จะมีความรุนแรงของโรคโควิด-19 และมีอัตราการตายน้อยกว่าประเทศที่ไม่มีนโยบายนี้เช่นอิตาลี เนเทอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา

แต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นแย้งออกมาจากหลายฝ่ายว่าวัคซีน BCG นั้นจริงๆเป็นวัคซีนต้านแบคทีเรียไม่ใช่วัคซีนต้านไวรัส จึงไม่น่าจะทำให้ร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันไวรัสขึ้นมาได้ และอัตราการตายรวมทั้งความรุนแรงแรงของโรค นประเทศต่างๆน่าจะมาจากสาเหตุอื่นทางการจัดการประกอบด้วย

วัคซีนโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมัน (MMR)

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้เสนอว่าวัคซีนป้องกันโรคหัดโรคคางทูมและโรคหัดเยอรมัน (MMR) อาจช่วยร่างกายให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรคโควิด-19 เนื่องจากทางทีมงานได้วิเคราะห์โครงสร้างของโปรตีนสำคัญในไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหัดโรคคางทูมและไวรัสหัดเยอรมัน พบว่าแสดงมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างไม่คาดคิดกับโปรตีนบางชนิดที่พบในไวรัส SARS-CoV-2 นั่นอาจเป็นเหตุให้วัคซีน MMR อาจนำมาใช้กับโรคโควิด-19 ได้ (แบบแก้ขัดและไม่เสียหาย) ก่อนวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาโดยเฉพาะต่อโรคจะได้รับการอนุมัติให้ใช้ได้จริง

ที่มา http://www.sci-news.com/medicine/covid-19-pandemic-vaccines-mmr-bcg-08358.html

เรียบเรียงโดย @MrVop