ใช้ชีวิต 1 ปีในอวกาศ เคลลีย์ และ กอรนีเยนโก กำลังจะได้กลับบ้าน

2 นักบินอวกาศผู้เสียสละร่างกายตัวเองทดสอบใช้ชีวิตบนสถานีอวกาศนานาชาตินาน 1 ปี...

Read More