อนุภาคที่ประกอบด้วยควาร์ก 4 ตัวถูกค้นพบที่แฟร์มีแลป

นักวิทยาศาสตร์ได้พบอนุภาคตัวใหม่ที่อยู่ในตระกูลเตตระควาร์ก...

Read More