ภาพถ่ายเศษชิ้นส่วนจรวด WT1190F มาแล้ว

WT1190F ชิ้นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็น “ขยะอวกาศ” ลุกไหม้ขณะกลับเข้าสู่บรรยากาศโลก...

Read More