เปลี่ยนชื่อเรียกมาตรฐาน Wi-Fi – ตัวใหม่เรียก Wi-Fi 6

Wi-Fi Alliance ผู้กำหนดมาตรฐานของ Wi-Fi เปลี่ยนวิธีการเรียกมาตรฐาน Wi-Fi รุ่นต่างๆใหม่...

Read More