ทอ.สหรัฐฯ ทดสอบเครื่องบิน 5 เท่าของความเร็วเสียง

เครื่องบินที่ทำความเร็วระดับไฮเปอร์โซนิค...

Read More