30 มิถุนายน ปีนี้ เวลามาตรฐานโลก UTC จะเพิ่มขึ้น 1 วินาที !

  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน ปีนี้ เวลามาตรฐานโลก UTC จะปรับเพิ่มขึ้น 1 วินาที...

Read More