สหรัฐจัดประกวดหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก

DARPA หรืสำนักงานโครงการวิจัยระดับสูงด้านกลาโหมของสหรัฐฯ จัดประกวดหุ่นยนต์กู้ภัยนานาชาติทีเมือง...

Read More