ปรากฏการณ์อาทิตย์ 3 ดวง หรือ Sun dogs

Sun dogs คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หายาก แต่สวยงาม ดูคล้ายมีดวงอาทิตย์ 2 หรือ 3...

Read More