ผู้หญิงคนที่ 3 ของโลกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ หลังเว้นระยะมานานถึง 55 ปี

ดอนน่า สตริคแลนด์ (Donna Strickland)  คือชื่อของผู้หญิงคนที่ 3...

Read More