พบซากฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาจเก่าแก่ที่สุดในโลก

พบซากฟอสซิลของสัตว์โบราณคล้ายตัวเฮดจ์ฮอก (เม่นแคระ) ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 125 ล้านปี...

Read More