นโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์ — IoT มาแรงส์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2015 ที่ผ่านมา ลุงไปฟัง Smart Nation Innovation Conference ที่สิงคโปร์มา...

Read More