รู้จักกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM, SLA และ DLP

ที่ชมรม Chiang Mai Maker Club มี 3D printer อยู่หลายตัว ซื้อมาบ้าง มีผู้ใจดีกรุณาบริจาคมาบ้าง...

Read More