พลูโต(เนียม) พาไป พลูโต

มารู้จัก RTG หนึ่งในแหล่งพลังงานสำคัญ ที่ใช้ในกิจกรรมสำรวจอวกาศกัน...

Read More