หุ่นยนต์ตัวเล็กเท่าแมลง

หุ่นยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากผึ้ง สามารถใช้ไฟฟ้าสถิตในการร่อนลงได้...

Read More