พบคาร์บอนรูปแบบใหม่ แกร่งยิ่งกว่าเพชร

นักวิจัยพบหนทางในการสร้างคาร์บอนรูปแบบใหม่ที่ไม่อาจพบได้ตามธรรมชาติยกเว้นในระดับลึกถึงแกนกลางดาวเครา...

Read More