โพลารอยด์สู้ไม่ถอย ออกกล้องรุ่นใหม่ ถ่ายภาพลงกระดาษแบบทันใจไม่ใช้หมึก

Polaroid Snap กล้องรุ่นล่าสุดจากโพลารอยด์ ถ่ายภาพลงกระดาษแบบทันใจในราคาที่คุณเป็นเจ้าของได้ไม่ยาก...

Read More