อุปกรณ์สแกนร่างกายรอบเดียวได้ภาพครบทั้งตัว กำลังจะเกิดขึ้น

เครื่อง PET Scanner ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นใน 3 ปีข้างหน้า...

Read More