กล้องฮับเบิลพบหลุมดำ 2 หลุมใจกลางเควซาร์ที่อยู่ใกล้เราที่สุด

  กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิ้ล ตรวจพบหลุมดำหมวลยิ่งยวด 2 หลุมใจกลางเควซาร์ที่มีชื่อเรียกว่า...

Read More