“โมลนูพิราเวียร์” ยารักษาโรค​โควิด​ฯชนิดรับประทาน​ ผ่านการทดสอบ​ขั้นที่สาม​ ช่วยลดอัตราเข้าโรงพยาบาลและการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ 50 %

ในคำแแถลง​การณ์​เมื่อวันศุกร์ที่​ 1 ตุลาคม​ 64 ตามเวลา​ท้องถิ่น​ บริษัทเภสัชกรรม Merck & Co....

Read More