วิวัฒนาการของ Mass Media

วันนี้ได้รับเชิญไปเสวนางานวิจัยอะไรซักอย่าง (ขออภัยชื่อยาวมาก) ของ กสทช. ว่าด้วยเรื่องสื่อ...

Read More