เมกเกอร์ไทยไปเบียร์แคมป์ … เอาสิ่งประดิษฐ์ไปอวดฝรั่งกัน!!!

วันนี้มี Beer Camp ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งในเชียงใหม่จะมาพบปะสังสรรค์กันทุกสัปดาห์...

Read More