เมื่อเด็กเจอคอมพิวเตอร์…

ตอนที่ Apple ออก Macintosh ใหม่ๆ อีตาศาสดาสตีฟ จ็อบส์ เอาไปออกงาน New York Party...

Read More