พบจำนวนเฉพาะ ( prime number) ใหม่ล่าสุด ยาวถึง 22 ล้านหลัก

จำนวนเฉพาะ (prime number) คือเลขจํานวนเต็มที่เอาเลขอะไรอื่นมาหารก็ไม่ลงตัว นอกจากใช้เลข 1...

Read More