คำจำกัดความของ “The Internet of Things”

วันนี้ chat กับเพื่อนฝรั่ง ถามมันว่า Ubiquitous Computing กับ The Internet of Things...

Read More