“เช่าก่อนซื้อ” — Business Model ของ Lumoid.com

อีกไม่นาน Apple Watch ก็จะออกจำหน่าย… สาวกหลายคนก็เตรียมทุบกระปุกหมูไปซื้อมาเชยชม...

Read More