พบปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ บนดาวแคระน้ำตาลเป็นครั้งแรก

แสงออโรราที่ปรากฏบ่อยๆบนโลกเราหรือดาวเคราะห์เพื่อนบ้าน บัดนี้พบว่าไปปรากฏอยู่บนดาวแคระน้ำตาลด้วย...

Read More