ยาน LISA Pathfinder ขึ้นสู่อวกาศวานนี้ เพื่อวัด “คลื่นแรงโน้มถ่วง”

ครบ 100 ปีทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ยาน LISA Pathfinder ถูกส่งขึ้นไปค้นหาสิ่งที่ติดค้างอยู่ในใจ...

Read More