พบวัสดุนาโนที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อะไรคือวัสดุใหม่ที่จะมาแทนซิลเวอร์นาโน เราใช้ ซิลเวอร์นาโน หรืออนุภาคนาโนของแร่เงิน...

Read More