ปล่อยม้าโทรจันขนาดนาโนเข้าไปรักษาโรคติดเชื้อในร่างกาย

ในสภาวะปกติ การอักเสบอย่างเฉียบพลับเป็นสิ่งจำเป็นต้องเกิด...

Read More