โปรแกรมเมอร์จรจัด…

  ในปี 2013 ระหว่างทางที่โปรแกรมเมอร์ชื่อ Patrick McConlogue เดินไปทำงานทุกวัน...

Read More