พบแมงมุม “คาราออป” ในออสเตรเลียสามารถพุ่งจับเหยื่อได้เร็วติดอันดับโลก

ดอกเตอร์ซารา ครูส์ (Sara Crews) คลุกคลีกับแมงมุมพันธุ์พื้นเมืองในป่าออสเตรเลียมายาวนานกว่า 15 ปี...

Read More