จะดูเรื่องแล้งเรื่องฝนในไทย ข้อมูลเอลนีโญอย่างเดียวไม่พอ

การเตรียมตัวรับมือสภาพอากาศโดยใช้ข้อมูลจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคด้านเดียวไม่พอ...

Read More